De omstandigheden waarin we nu leven hebben een grote impact op de muziekscene in Nederland, en feitelijk wereldwijd. Het blijkt dat er parallel aan de uitbraak van het Coronavirus ook een uitbraak van muzikale creativiteit plaatsvindt.

De vele optredens, concerten en muziekevenementen die uitgesteld zijn betekenen voor de muzikanten behalve het verlies aan inkomsten ook dat het samenspelen met collega-muzikanten en het contact met het publiek even is stilgevallen voor onbepaalde tijd. Ook is het geven van muziekles gestopt. Voor muzikanten is de continuïteit van spelen en geboekt worden van levensbelang om in de flow te blijven, om in vorm te blijven. Muziek is topsport.

Een van de manieren om nog het publiek enigszins te kunnen bereiken en zichtbaar te blijven is via de virtuele wereld. Het online domein dat tot nu toe door een select groepje muzikanten werd gedomineerd, is nu het speelveld geworden van een veel grotere groep. Men hoeft in deze online wereld geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar, en dat zie je ook duidelijk. De ene na de andere muzikant organiseert een live-stream.

Dan zijn er de muzikanten die in de tuin van een bejaardentehuis gaan zitten om muziek te maken voor de bewoners, die vanuit hun balkon of vanuit het raam kunnen genieten van een optreden.

De crisis is ook voor enkelen een inspiratie: er zijn al talloze liederen geschreven en gecomponeerd over de oorzaak van deze crisis, het leven in deze crisis of over de maatregelen waarmee we de crisis proberen te bezweren. Het zijn veelal pakkende teksten met sterke one-liners om elkaar op te beuren of een hart onder de riem te steken. Opvallend is dat er geen pessimistische of protestliederen te horen zijn.

Het publiek blijkt een gretige afnemer van deze nieuwe muzikale impulsen te zijn. Velen die gedwongen thuis zitten luisteren naar muziek of besteden hun tijd aan een andere kunstvorm.
In de TV-wereld is zelfs de term troosttelevisie geïntroduceerd waarbij speciale uitzendingen worden gemaakt om het publiek in deze barre tijden te vermaken en voor afleiding te zorgen. Voor een groot gedeelte bestaat de inhoud uit muziek of kunst. Zo heb ik onlangs een muzikale bijdrage geleverd aan het programma Iedereen Verlicht van de NTR.

De muzikanten blijken met hun creativiteit een grote bijdrage te leveren aan het optimisme dat we allemaal nodig hebben om deze moeilijke periode door te komen. Dit toont eens te meer aan wat een prominente plek muziek inneemt in ons leven.